محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/تقدیر از توانخواه موفق دارای مشکل شنوایی با مقام کشوری وبین المللی

به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت از توانخواه موفق ونمونه تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان فراشبند تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت ، از توانخواه موفق ونمونه تحت پوشش دارای مشکل شنوایی دارای مقام کشوری وبین المللی در زمینه هنری وورزشی باحضور رئیس وکارشناسان اداره تجلیل وهدایایی اهدا گردید./سمانه قاسمی نژاد