محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/توزیع لوازم بهداشتی ویژه افراد دارای معلولیت در شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند ,تعداد ۱۵۰ بسته پوشینه بهداشتی بزرگسالان و خردسالان باهمکاری سپاه پاسداران به توانخواهان نیازمند اهدا شد. که هدف از این نیت واقدام خیرخواهانه درجهت رفع نیازهای جامعه هدف، خصوصا افراد دارای معلولیت، توانخواهان بسترگرا، سالمندان و توانخواهان جسمی حرکتی شدید و دارای مشکلات خاص می باشد که این امر رفع بخشی از این مشکلات ضروری آنان می باشد./سمانه قاسمی نژاد