محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/معرفی حراست جدید اداره بهزیستی شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، طی جلسه ای با حضور کارشناسان حراست اداره کل بهزیستی استان، از زحمات خانم موسوی، تقدیر و با تقدیم ابلاغ رییس اداره کل حراست بهزیستی استان، آقای موسوی بعنوان رابط حراست جدید اداره معرفی گردید.