محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج ومهارتهای زندگی به مناسبت هفته ازدواج توسط مرکز مثبت زندگی کد ۸۰۴ شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند,مرکز مثبت زندگی کد ۸۰۴ به مناسبت هفته ازدواج اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مشاوره پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی نمود. دراین جلسه در خصوص مشاوره پیش از ازدواج و مهارتهای ارتباطی موثر و حل تعارض مطالبی ارائه و در پایان کارگاه پرسش و پاسخ صورت گرفت./سمانه قاسمی نژاد