محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فرخوان

به اطلاع می رساند اداره کل بهزیستی فارس در نظر دارد جهت حمایت از کودکان کار و خیابان از ظرفیت موسسات غیردولتی فعال استفاده نماید، لذا موسسات دارای شرایط به اداره کل بهزیستی فارس واقع در چهارراه هوابرد ،نبش خیابان اعتمادی ،ساختمان شماره ۵، معاونت امور اجتماعی، مراجعه نمایند.

شرایط:

۱_ موسسات دارای مجوز از کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی فارس.

۲_ موسسات دارای پنج سال تجربه به بالا.

لازم به توضیح است از داوطلبین شرکت کننده مصاحبه حضوری صورت می گیرد.