محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فسا/بازدیدمسئولین استانی ازمراکز مثبت زندگی فسا

بازدید از مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی بهزیستی فسا با حضور سرپرست و کارشناس اداره فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری اداره کل بهزیستی استان فارس

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا، با حضور مهسا طالع پور سرپرست اداره فناوری اطلاعات و سرشناس کارشناس مراکز مثبت زندگی اداره کل بهزیستی استان فارس ،معاون و کارشناس مناسب سازی وکارشناس مراکز مثبت زندگی اداره بهزیستی فسا،از مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی تحت نظارت این اداره بازدید شد. در این بازدیدها، فرم های نظارت مراکز،اجرای طرح اقدام پرونده ها،بارگذاری مستندات و مدارک در سامانه لایف پلاس، دفتر حضور وغیاب پرسنل مراکز،تجهیزات اداری و …مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این بازدید ها پیشنهادات و راهکارهای لازم جهت افزایش کیفیت خدمات رسانی به گروههای هدف توسط کارشناسان استانی به مراکز ارائه شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا