محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|بازدید فرماندار و رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد از پارک سلامت روان حاجات شیراز.

به منظور تبادل نظر و آشنایی با عملکرد پارک سلامت روان حاجات شیراز و بکارگیری تجربیات در شهرستان ،دکتر حبیب اله جمشیدی فرماندار شهرستان فیروزآباد به همراه احمد پور آقایی رئیس اداره بهزیستی از پارک سلامت روان حاجات شیراز بازدید و با مدیر و کارشناسان این مرکز دیدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددر این بازدیداز کلیه قسمت های پارک سلامت روان که  شامل  هتل سالمندان – دانشگاه  و مراکز مشاوره و توانبخشی و مراکز کودکان آسیب دیده بود بازدید به عمل آمد. دکتر آفرینی مدیر مرکز برآمادگی کامل پارک سلامت روان جهت ارائه خدمات متنوع آموزشی و مشاوره ای و بستری و موارد مربوطبه حوزه بهزیستی و دانشجویان و ادارات شهرستان مطالبی ایراد  نمود.درادامه دکتر جمشیدی ضمن تقدیر از فعالیت پارک سلامت روان بر امادگی دستگاه‌های اجرایی و اموزشی  و بالاخص دانشگاه‌ها و اداره بهزیستی در خصوص ارتباط گیری با پارک  سلامت روان تاکید کردند و پس از آن پورآقایی رئیس اداره بهزیستی ضمن ابراز خرسندی از حضور در  پارک سلامت روان بر امادگی این اداره درحوزهای مختلف همکاری از قبیل تورهای گردشگری و بازدیدمددکاری و کارشناسان اداره و مراکز تابعه و هیت امنا از پارک سلامت روان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و.. مطالبی ایراد نمود./انتهامرتضوی