محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسات آموزشی ارتباط با نوجوان و چالشهای دوره نوجوانی در روستاهای بخش میمند .

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، در ادامه برگزاری جلسات آموزشی در روستاهای بخش میمند،توسط واحد پیشگیری مجتمع خدمات بهزیستی شهدای میمند ، به منظور افزایش آگاهی مادران و دانش آموزان، جلسه آموزشی با عنوان یاد شده برای مادران و دانش آموزان پایه ششم مدارس روستای گنک برگزارگردید .در این جلسه آموزشی جعفرنژاد کارشناس پیشگیری مجتمع بهزیستی در مورد بلوغ و چالشهای دوران نوجوانی برای مادران و دانش آموزان مطالبی را مطرح نمود./انتهامرتضوی