محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه آموزشی باموضوع تاثیرگذاری اعتقادات مذهبی درانسجام خانواده برای گروههای هدف تحت پوشش بهزیستی فیروزآباد.

درادامه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس ومناسبتهای موجوددرمهرماه (گرامیداشت هفته ناشنوایان وسالمندان ونابینایان) جلسه آموزشی باموضوع تاثیرگذاری اعتقادات مذهبی درانسجام خانواده برای گروههای هدف تحت پوشش بهزیستی فیروزآباد برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه که باتلاش صدیقه رستمی رابط واحدفرهنگی اداره بهزیستی ومرکزمثبت زندگی کدهشتادونه هفتادودوبامدیریت قانعی وهمچنین همکاری حوزه علمیه شهرستان وباحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی فیروزآباد وجمعی ازکارکنان این اداره وتعدادپنجاه نفرازگروههای هدف تحت پوشش درمحل سالن اجتماعات اداره بهزیستی برگزارگردید،درابتداپورآقایی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین ،درخصوص آموزش و اهمیت آن درزندگی انسان مطالبی رابیان نمودوپس ازآن حجت الاسلام والمسلمین صبور،فعال فرهنگی ومدرس حوزه علمیه مطالب گسترده ای رادرارتباط باموضوع جلسه برای حاضرین بیان نمود./انتهامرتضوی