محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری میزخدمت به مناسبت هفته دفاع مقدس درفیروزآباد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس ،کارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددرکنارسایرمسئولین شهرستان دربرنامه میزخدمت پاسخگوی مراجعین بودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین برنامه که به منظورپاسخگویی بی واسطه مسئولین به درخواستهاوشکایات احتمالی مراجعین درروزجمعه سی ویکم شهریورماه درمحل مصلی نمازجمعه برگزارگردید،پورآقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادنیزبه همراه چندنفرازکارکنان این اداره باهدف تشریح شرح وظایف بهزیستی برای مراجعین وپاسخگویی به سوالات ایشان دراین برنامه شرکت نمودند./انتهامرتضوی