محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|دیدارباخانواده شهیدفروردین درهفته گرامیداشت نیروی انتظامی.

به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی پورآقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبه همراهی پورعلی رئیس بنیادشهیدورستمی رابط بازرسی وامورفرهنگی اداره بهزیستی با خانواده شهید دوران دفاع مقدس شهید اعظم اله فروردین دیدارنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین دیدارضمن خواندن فاتحه وادای احترام به مقام والای شهیدبزرگوار،بااهداءلوح تقدیرازخانواده آن شهیدوالامقام تجلیل گردید./انتهامرتضوی