محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|همایش بزرگ مسئولین درکنارجامعه هدف بهزیستی درهفته وحدت به منظورگرامیداشت روزجهانی ناشنوایان وسالمندان درفیروزآباد برگزارگردید.

به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت ،روزجهانی سالمندان وناشنوایان مسئولین شهرستان درکنارجامعه هدف بهزیستی وجمعی ازسالمندان کانون جهاندیدگان درهمایشی که به همین منظوردرمحل بوستان ولیعصرعج شهرستان برگزارگردیدگردهم جمع شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین همایش که باهمکاری اداره بهزیستی ومراکزتحت نظارت این اداره وهمچنین شبکه بهداشت ودرمان شهرستان وباحضورجمعی ازمسئولین شهرستان ازجمله (پورآقائی رئیس اداره بهزیستی ،حجت الاسلام والمسلمین بشارت امام جمعه ،مهندس نورافکن معاون فرماندار،رضائی نماینده شهرداری،دکتردوله رئیس شبکه بهداشت،دال خان نماینده ورزش وجوانان)اعضاءهیات مدیره کانون جهاندیدگان یاس سپیدشهرستان ،تعدادی ازگروههای هدف دارای معلولیت شنوایی وجمع کثیری ازسالمندان عضوکانون جهاندیدگان شهرستان وهمچنین تعدادی ازکارکنان اداره بهزیستی ،واحداورژانس اجتماعی ،مدیران وکارکنان مراکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی وکارکنان شبکه بهداشت درمحل بوستان ولیعصرعج فیروزآبادبرگزارگردیدبرنامه های متنوعی به شرح ذیل برگزارشد:

– فضاسازی ونصب بنرحاوی شعارهای مربوط به روزجهانی ناشنوایان وسالمندان درتمامی فضای برگزاری همایش

-پخش آیاتی ازکلام الله مجیدوسرودجمهوری اسلامی

-سخنرانی رئیس اداره بهزیستی (دراین مراسم پورآقایی ضمن خوش آمدگویی به اعضاوتبریک روزجهانی ناشنوایان وسالمندان به بیان اهمیت دوران سالمندی واحترام به سالمندان پرداخته وپس ازبیان عملکرداداره بهزیستی درحوزه امورمربوط به ناشنوایان وسالمندان ازمسئولین درخصوص تامین مکان مناسب جهت انجام فعالیت کانون جهاندیدگان درخواست همکاری نمود)

-سخنرانی رئیس شبکه بهداشت ودرمان (دکتردوله دراین مراسم درخصوص واگذاری زمین جهت ساخت مکان مناسب برای کانون جهاندگان وهمچنین انتخاب یکی ازاعضاءهیات مدیره کانون جهاندیدگان به عنوان مشاورشبکه بهداشت درحوزه امورسالمندان به منظورانجام بهترامورمربوط به این قشربه ویژه درحوزه درمانی قول مساعدداد.)

-سخنرانی  امام جمعه شهرستان (حجت الاسلام والمسلمین بشارت درسخنان خودضمن تبریک هفته وحدت درخصوص موضوع احترام به سالمندان ازدیدقرآن واحادیث مطالب ارزنده ای رابیان نمود)

-اهداء لوح تقدیروکارت هدیه تهیه شده توسط اداره بهزیستی شهرستان ومراکزتحت نظارت ،به تعدادی ازاعضاءکانون جهاندیدگان یاس سپید،تعدادی ازگروههای هدف دارای معلولیت شنوایی موفق وسالمندان موفق

– کارشناس تغذیه شبکه بهداشت درجمع حاضرین نیزمطالبی رادرخصوص تغذیه مناسب دوران سالمندی بیان نموده و درپایان مراسم تعدادی قرص ویتامین دی بین سالمندان توزیع نمود.

– مدیحه سرایی مداح اهل بیت علیه السلام به مناسبت هفته وحدت

-برپایی نمایشگاهی ازبروشورهای حاوی مطالب مختلف مرتبط باموضوع سلامتی ودوره سالمندی وتغذیه مناسب این دوران درمحل برگزاری همایش توسط شبکه بهداشت ودرمان

-برپایی ایستگاه سنجش فشارخون درمحل توسط شبکه بهداشت ودرمان/انتهامرتضوی