محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/آئین کلنگ زنی ساختمان خوابگاه گروههای هدف دربهزیستی شهرستان فیروزآبادباموفقیت انجام شد.

درهفته گرامیداشت افراددارای معلولیت آئین کلنگ زنی ساختمان خوابگاه گروههای هدف دربهزیستی شهرستان فیروزآباد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،پس ازماههاپیگیری وتلاش پورآقایی رئیس بهزیستی فیروزآبادوجمعی ازمسئولین وخیرین شهرستان ازجمله دکترفروردین نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و دکترجمشیدی فرماندار،باجلب موافقت مدیرعامل ومسئولین خیرشرکت کربنات سدیم فیروزآبادمبنی برساخت خوابگاه گروههای هدف بهزیستی،آئین گلنگ زنی ساختمان مذکوردرمحل بهزیستی فیروزآبادانجام شد.

این مراسم باحضورمحمودیان معاون اموراجتماعی وآزرمی سرپرست معاونت مشارکتهای مردمی ،مراکزغیردولتی واشتغال اداره کل بهزیستی فارس؛ دکتر فروردین نماینده مردم شهرستانهای فیروزآباد،قیروکارزین وفراشبنددرمجلس شورای اسلامی،حجت الاسلام والمسلمین بشارت امام جمعه ،مهندس نورافکن معاون فرمانداری ،نمایندگان شرکت کربنات سدیم ،سرهنگ جوکارفرماندهی نیروی انتظامی ،جمع کثیری ازسایرمسئولین ،کارکنان اداره بهزیستی ،هیات امناومدیران مراکزتحت نظارت ،خیرین ، گروههای هدف وعموم مردم درمحل اداره بهزیستی شهرستان برگزارگردید.

لازم به ذکراست که خوابگاه مذکورقراراست به مساحت236مترمربع وبامبلغ بیست وپنج میلیاردریال اعتبارکه تماما توسط شرکت کربنات سدیم فیروزآبادتامین میگرددساخته شود.

درانجام آئین کلنگ زنی خوابگاه گروههای هدف برنامه های متنوعی به شرح ذیل انجام شد:

-پخش آیاتی ازکلام الله مجیدوسرودجمهوری اسلامی ایران

-سخنرانی پورآقایی رئیس اداره بهزیستی

-سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین بشارت امام جمعه شهرستان فیروزآباد

-سخترانی دکترفروردین نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی

-سخنرانی آذرمی سرپرست معاونت مشارکتهای مردمی ،مراکزغیردولتی واشتغال اداره کل بهزیستی فارس.ایشان دراین مراسم ضمن ابلاغ سلام مدیرکل بهزیستی فارس به حاضرین بیان نموددرکشورجمهوری اسلامی درچهارعرصه دیپلماسی ,نظامی،اجتماعی واقتصادی نیازبه مجاهدت وجودداردوباتوجه به ماموریتهای تعریف شده برای  سازمان بهزیستی این سازمان محوری ترین سازمان درعرصه مجاهدت اجتماعی  محسوب میگردد

-اجرای برنامه سرودودکلمه توسط حرفه آموزان مراکزتوانبخشی وحرفه آموزی شفق وتابش

-اجرای هنرمندی یکی ازحرفه آموزان مرکز تابش برروی بوم درصحنه

– اهدای هدایای تدارک دیده شده به حرفه آموزان هنرمندمراکزشفق وتابش که درحین مراسم کلنگ زنی به اجرای برنامه پرداختندوهمچنین به مقام آوران جشنواره فرهنگی هنری همام درتهران ازمرکزشفق

-انجام مراسم کلنگ زنی باحضورمسئولین باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید

– درپایان مراسم هم جمعی ازمسئولین وخیرین ضمن بازدیدازمرکزنگهداری معلولین شهیدفیاض جهت مرتفع نمودن مشکلات ونیازمندیهای این مرکزقول مساعدت وهمکاری دادند./انتهامرتضوی