محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدید رییس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد از مسکن در حال ساخت مددجوی تحت پوشش بهزیستی، توسط گروههای جهادی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،پور آقایی رئیس اداره بهزیستی به اتفاق سرهنگ مقدم فرمانده سپاه فیروزآباد ، از مسکن در حال ساخت معلول تحت پوشش،که با همکاری گروههای جهادی سپاه در حال ساخت می باشد بازدید نموده و از نزدیک روند ساخت این واحد مسکونی را مورد بررسی قراردادند.انتهامرتضوی