محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه آموزشی فرزندپروری جهت بانوان تحت حمایت بهزیستی شهرستان فیروزآباد

درآستانه میلادباسعادت حضرت فاطمه زهراس وگرامیداشت روززن جلسه آموزشی فرزندپروری جهت تعدادی از بانوان تحت حمایت بهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،این جلسه که باهمکاری دکترآفرینی مدیرمسئول پارک سلامت روان حاجات شیرازوباحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی وجمعی ازبانوان تحت حمایت دارای فرزنددرمقطع سنی کودکی ونوجوانی درمحل سالن اجتماعات بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید،دکترآفرینی به عنوان مدرس دوره مطالب آموزشی گسترده ای رادررابطه باموضوع جلسه جهت حاضرین بیان نمود./انتهامرتضوی