محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه کمیته اشتغال واحد امور اجتماعی و پیشگیری در بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

با حضور پور آقائی رئیس بهزیستی فیروزآبادو کارکنان مرتبط ،جلسه کمیته اشتغال واحد امور اجتماعی و پیشگیری بهزیستی فیروزآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، در این جلسه تعداد ۲۲پرونده متقاضیان وام اشتغال واحد امور اجتماعی و ۳٠ پرونده درخواست وام بیماران بهبود یافته واحد پیشگیری مورد بررسی قرار گرفت./انتها مرتضوی