محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری دوره آموزشی مقابله بابحران  به مناسبت هفته پدافندغیرعامل دراداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت هفته پدافندغیرعامل دوره مقابله بابحران درمحل اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،در این دوره آموزشی که باحضورکلیه کارکنان اداره بهزیستی ،واحداورژانس اجتماعی ومراکزتحت نظارت درمحل اداره بهزیستی برگزارگردید مهندس رستمی ازکارشناسان هلال احمرشهرستان به عنوان مدرس مطالب گسترده ای رادرارتباط باموضوع جلسه برای حاضرین بیان نمود./انتهامرتضوی