محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری میزارتباطات مردمی درمرکزمثبت زندگی کددوازده سی وهشت تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد.

به مناسبت هفته بهزیستی ،احمدپورآقایی رئیس اداره بهزیستی باهمراهی عباسی معاون اداره ومظفری کارشناس مراکزغیردولتی ضمن حضوردرمرکزمثبت زندگی کددوازده سی وهشت بامدیریت محیط اقدام به برپایی میزارتباطات مردمی نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین برنامه که باهدف رسیدگی بدون واسطه به مشکلات مردم درمحل یادشده برگزارگردیدحاضرین دربرنامه مشکلات مراجعین رااززبان خودشان شنیده وراهنمایی های لازم به ایشان انجام شد./انتهامرتضوی