محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری کارگروه بومی سازی مهارتهای زندگی در بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

باتوجه به بومی شدن آموزش سه مهارت ارتباط موثر،کنترل خشم و جرات ورزی در شهرستان فیروزآباد،به منظور انجام بهینه طرح،جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی با حضور پور آقایی رئیس اداره بهزیستی، کارشناسان واحد پیشگیری و کهنسال نماینده مرکز مشاوره کامیاب با مدیریت اسلامی،در اداره بهزیستی فیروزآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد، این طرح‌های پیشگیرانه قرار است در دو گروه سنی بزرگسالان و نوجوانان برگزار گردد./انتهافیروزآباد