محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/تامین جهیزیه زوج تحت پوشش بهزیستی فیروزآبادباهمکاری خیرین

پس ازتلاشهای چندین هفته ای پورآقایی ریاست اداره بهزیستی وروشنی مسئول واحدمشارکتهای مردمی بهزیستی شهرستان  وهمچنین معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی فارس وهمکاری خیریه امام صادق ع جهیزیه یک زوج جوان درشرف ازدواج تحت پوشش بهزیستی فیروزآبادتامین گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،باهمکاری خیریه امام صادق ع اقلام جهیزیه این زوج جوان گروه هدف بهزیستی که شامل یک دستگاه یخچال ،لباسشویی،اجاق گاز،جاروبرقی،سرویس چینی وتفلن ودوتخته فرش جمعا به ارزش تقریبی پانصدمیلیون ریال تهیه وبه ایشان تحویل گردید.لازم به ذکراست که تقریبانصف هزینه هاتوسط خودفردتامین وپرداخت گریده ومابقی توسط خیریه تامین گردیده است./انتهامرتضوی