محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/توزیع گوشت نذری  توسط مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی تعداد یازده بسته گوشت گرم قرمز هفتصدوپنجاه گرمی بین گروههای هدف تحت پوشش مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند فیروزآباد توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد این بسته‌ها با تلاش کارکنان بهزیستی این بخش وهمکاری خیرین تهیه و بین نیازمندان تحت پوشش توزیع گردید./انتها مرتضوی