محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/جلسه تبادل نظر تعیین اعضاءهیات امنا و هیات مدیره جدیدجامعه معلولین شهرستان فیروزآباد برگزار گردید.

باتوجه به پایان همکاری تعدادی از اعضای هیات مدیره جامعه معلولین شهرستان فیروزآباد، جلسه ای به منظورتبادل نظرجهت تعیین هیات امنا و هیات مدیره  جدیدجامعه معلولین شهرستان فیروزآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در این جلسه که با حضور روسای اداره بهزیستی،جهاد دانشگاهی،کارشناس مراکز غیر دولتی اداره بهزیستی و مدیران مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی شهرستان در محل سالن کنفرانس این اداره برگزار گردید ضمن ارائه توضیحات لازم توسط پور آقایی رئیس اداره بهزیستی و کارشناس این اداره در خصوص نقاط قوت و ضعف عملکرد جامعه معلولین شهرستان،اعضاء حاضر نظرات خودرا در خصوص انتخاب بهینه اعضاء جدید مطرح نمودند.در ادامه جلسه نیز فرهنگ دوست رئیس جهاد دانشگاهی شهرستان،توضیحات کاملی در خصوص آمادگی برگزاری دوره های آموزشی شغلی توسط جهاد دانشگاهی جهت گروههای هدف تحت پوشش بهزیستی ارائه نمود./انتهامرتضوی