محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/حضورمادی ومعنوی شرکت کربنات سدیم فیروزآباد در شادی یلدای فرزندان بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت فرارسیدن شب یلدا شرکت کربنات سدیم فیروز آباد به منظور مشارکت در شادی فرزندان بهزیستی فیروزآباد اقدام به تهیه بسته های تنقلات جهت فرزندان و معلولین مقیم مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، با رایزنی های صورت گرفته پور آقائی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،تعداد صدو پنجاه بسته تنقلات کلا به ارزش سیصدو هفتاد و پنج میلیون ریال توسط شرکت کربنات سدیم فیروزآباد تهیه گردیده و بین فرزندان مقیم خانه های کودکان و نوجوانان فاطمه الزهرا س ،مهر کوثر و معلولین مرکز نگهداری شهید فیاض بخش فیرروزآباد توزیع گردید./انتها مرتضوی