محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/حضورنیروهای واحداورژانس اجتماعی بهزیستی دربین کودکان مدرسه ابتدایی توحید

به مناسبت دهه مبارک فجرنیروهای اورژانس اجتماعی فیروزآبادبه منظورتشریح شرح وظایف واحداورژانس اجتماعی بین کودکان مدرسه توحیدفیروزآبادحضوریافتند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،نیروهای اورژانس اجتماعی ضمن بازدیدازنمایشگاه برپاشده درمدرسه مذکور،درجمع کودکان دانش آموزومدیرومربیان ومسئولان مدرسه حضوریافته وضمن هدیه دادن پرچم جمهوری اسلامی به ایشان شرح وظایف این واحدرابرای حاضرین توضیح دادند./انتهامرتضوی