محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/دیداررئیس وپرسنل هلال احمرشهرستان فیروزآبادبارئیس وکارکنان بهزیستی انجام شد.

به مناسبت هفته بهزیستی پورشیرزادرئیس هلال احمرفیروزآبادوچندنفرازکارکنان این اداره جهت تبریک فرارسیدن  این ایام به دیداررئیس وکارکنان اداره بهزیستی رفتند.

به گزارش روابط عمومی شهرستان فیروزآباد،دراین دیداراحمدپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ضمن خوش آمدگویی ازهمکاریهای صورت گرفته هلال احمربااداره بهزیستی صمیمانه تشکرنموده ودرخصوص اجرای طرح حهای مربوط به اداره بهزیستی ازهلال احمرخواست تا مانندگذشته این اداره رایاری نمایند./انتهامرتضوی