محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/شرکت کارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددر برنامه میزارتباطات مردمی.

به مناسبت هفته دولت ،کارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددرکنارسایرمسئولین شهرستان دربرنامه میزخدمت پاسخگوی مراجعین بودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین برنامه که به منظورپاسخگویی بی واسطه مسئولین به درخواستهاوشکایات احتمالی مراجعین درروزجمعه سوم شهریورماه درمحل مصلی نمازجمعه برگزارگردید،عباسی معاون اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادنیزبه همراه چندنفرازکارکنان این اداره ونیروهای اورژانس اجتماعی باهدف تشریح وظایف بهزیستی برای مراجعین وپاسخگویی به سوالات ایشان دراین برنامه شرکت نمودند./انتهامرتضوی