محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/غبارروبی وگلباران قبورمطهرشهدا درهفته افراددارای معلولیت.

به مناسبت روزجهانی افراددارای معلولیت ،ریاست وکلیه پرسنل اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددربرنامه غبارروبی وگلباران قبورمطهرشهدای شهرستان شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین برنامه که درابتدای روزوباحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،حجت الاسلام والمسلمین بشارت امام جمعه ،پورعلی رئیس بنیادشهیدوانقلاب اسلامی،کارکنان اداره بهزیستی ومراکزتحت نظارت برگزارگردید،حاضرین دربرنامه ضمن غبارروبی وگلباران به مقام والای شهدای شهرستان ادای احترام نمودند./انتهامرتضوی