محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین|اتاق فکر اداره بهزیستی قیروکارزین در زمینه تسهیلات اشتغال برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین

با توجه به ابلاغ تسهیلات جدید اشتغال به عاملیت بانک توسعه تعاون و باهدف هم اندیشی پیرامون نحوه معرفی متقاضیان و نظارت جدی بر اجرای بهینه روند جذب تسهیلات ، جلسه ای با حضور مرادی رییس بهزیستی و کارشناسان حوزه های تخصصی در اتاق فکر برگزار گردید در این جلسه مفاد دستورالعمل و‌شیوه‌نامه مجددا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان مرادی نسبت به دقت نظر و تسریع در معرفی افراد واجد شرایط تاکید نمود ./انتها امینی