محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/آغاز اجرای طرح همیار مادر و کودک در شهرستان قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
اجرای طرح همیارمادر و کودک با هدف افزایش مهارتهای فرزند پروری و کاهش آسیب ها در زمینه کودک آزاری و تقویت رابطه والد و فرزندی توسط مرکز مثبت زندگی با کد ۱۱۲۹۲جهت مادران باردار ۲تا ۸ ماهه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به مدت یک ماه در حال برگزاریست./انتها امینی