محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/استقرار تیم سیار اورژانس اجتماعی بهزیستی قیروکارزین به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدردر مصلی نماز جمعه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر تیم اورژانس اجتماعی خط ۱۲۳ درمصلی نماز جمعه مستقر شد ندو کارشناسان اورژانس ضمن ارائه مشاوره های روانشناختی، بروشورهای آموزشی در خصوص آسیب های اجتماعی بین نمازگزاران توزیع کردند.
رحیمی فرماندار شهرستان از محل استقرار اورژانس بازدید کرد./انتها امینی