محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/استقرار میزخدمت با حضور دکتر ایمانیه استاندار فارس در شهرستان قیروکارزین استقرار میز خدمت با حضور دکتر ایمانیه استاندار فارس ،دکتر فروردین نماینده مردم در مجلس ،رحیمی فرماندار ، سلمانی رئیس اداره پذیرش وهماهنگی اداره کل بهزیستی فارس

به گزارش روابط عمومی بهزیستی قیروکارزین

به مناسبت گرامیداشت دهه پرفروغ فجرمیز خدمت با حضور دکتر ایمانیه استاندار فارس ،دکتر فروردین نماینده مردم در مجلس ،رحیمی فرماندار ، سلمانی رئیس اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی فارس و سایرمسئولین دستگاههای اجرایی در امام شهر به منظور پاسخگوی مطالبات مردمی برگزار شد .این برنامه در راستای تعامل و همراهی هرچه بیشتر با مخاطبان، به منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات به موقع و مؤثر و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به سوالات و مشکلات آنها بر پا شده است‌./انتها امینی

#جمهوریت_اسلامیت_ایرانیت

#مشارکت_رقابت_سلامت_امنیت

#ایران_قوی

#دولت_کار_و_فعالیت

#مشارکت_رقابت_سلامت_امنیت