محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/افتتاحیه انلاین طرح مانا در بهزیستی قیروکارزین طرح مانا(مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران) در بهزیستی قیروکارزین با حضوررحیمی فرماندار ، صالحی مسئول دفتر نماینده مجلس در شورای اسلامی ،کارشناس واحد پیشگیری، موذنی مجری طرح، تعدادی از مسئولین ونوجوانان افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
ابتدارحیمی فرماندار بیان کرد : طرح مانا به منظور ارتقا جایگاه اجتماعی نوجوانان و آسیب شناسی مسائل اجتماعی درتابستان سالجاری برگزار می گردد.
در ادامه مرادی رئیس بهزیستی درمورد اجرای طرح و اهداف آن ارائه دادکه طرح مانا در قالب دو یا چند گروه ۲۵ نفری( پسران با تسهیلگر اقا و دختران باتسهیلگر خانم ) برگزار میگردد که این رویکرد، در گروه سنی نوجوانان، بدلیل تاثیر همسالان بر یکدیگر، علاوه بر این که زمینه ارتقاء دانش و آگاهی آنان را فراهم می کند، توانمندی وظرفیت لازم برای ترویج پیام های پیشگیری، شناخت مسائل، مخاطرات و چالش های اولویت دار و در نتیجه، ارائه راه حل های خالقانه برای حل مسائل و طراحی پروژه های کوچک همیاری به منظور اجرا در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را برای نوجوانان، موجب می شود
اهداف: اهداف اصلی از اجرای این برنامه ارتقای توانمندی های نوجوانان در زمینه شیوه های همیاری اجتماعی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی- ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت نوجوانان – ارتقای توانمندی های نوجوانان
– افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعیِ نوجوانان – اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کارگروهی
– افزایش مهارت های کارگروهی و مشارکتی – ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیت های مشارکتی – ایجاد و توسعه شبکه روابط مشارکتی نوجوانان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.
در پایان برنامه افتتاحیه توسط فرماندار و دو نفر از نوجوانان حاضر در مراسم انجام شد./انتها امینی