محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین |برگزاری جلسه با تسهیل‌گران و پایش پرونده های CBRبهزیستی شهرستان قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین
جلسه ای با حضور مرادی رییس بهزیستی قیروکارزین وحسن نیا کارشناس cbr با تسهیلگران یاری گران پویای قیروکارزین ، شهردار و شورای پایگاه cbr امام شهر در محل شهرداری بر گزار گردید.
در این جلسه اهم مسائل و مشکلات توانخواهان ،راهکارهایی جهت استعدادیابی و برگزاری دوره های فنی حرفه ای جهت مهارت آموزی جامعه هدف و خانواده های ایشان و ایجاد شغل پایدار با استفاده از تسهیلات اشتغال بحث و بررسی شد .
در پایان کاووسی شهردار امام شهر ضمن تقدیر از خدمات تسهیل‌گران قول مساعد و همکاری جهت مرتفع کردن مشکلات این عزیزان داد./انتها امینی