محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/برگزاری جلسه مشترک با اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین:

به استناد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و اداره کل بهزیستی فارس جلسه هم اندیشی با حضور روسای ادارات فوق و کارشناس حوزه اشتغال بهزیستی در مکان مدیریت این اداره برگزار گردید . در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد تفاهم نامه بر اجرایی نمودن تعهد طرفین و همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاهها درراستای تسهیل در فرایند اشتغال جامعه هدف تاکید شد ./انتها امینی