محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/برگزاری جلسه مشترک با کارشناسان حوزه های تخصصی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون سرفصل های کاری دفتر مسکن و همچنین توجیه کارشناسان در زمینه ارائه آمار دقیق و جامع از تعداد پرونده های موجود در شهرستان و افراد نیازمند ودیعه مسکن جلسه ای با حضور مرادی رئیس بهزیستی و کارشناسان مسکن و حوزه های تخصصی در مکان مدیریت این اداره برگزار گردید .در این جلسه مرادی ضمن تاکید بر همکاری و تعامل بیش از پیش همکاران در واحد‌های مربوطه ، تسریع و دقت در ارائه آمار و اطلاعات را برابر دستورالعملهای موجود خواستار شد ./انتها امینی