محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین /برگزاری کارگاه آموزشی کسب و‌‌کار و‌آشنایی با قوانین تجارت و‌کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

 دوره آموزشی کسب و‌کار و‌آشنایی با قوانین کارآفرینی و‌تجارت با همکاری اداره آموزش فنی و‌حرفه ای جهت مددجویان تحت پوشش و‌متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال در سالن آموزش آن‌اداره برگزار گردید.

انتها/امینی