محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست مسلم رحیمی فرماندار قیروکارزین و‌با حضور امام جمعه،دادستان و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان قیروکارزین
فرماندار قیروکارزین با بیان اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری از اعتیاد گفت: همه افراد از مردم تا مسؤلان موظفند تا برای رفع نگرانی جامعه، دست به دست هم داده و با همتی مضاعف در امر اطلاع رسانی دقیق، آگاه سازی و اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت آثار سوء مواد مخدر، جامعه را از این آسیب نجات دهند.در این جلسه مرادی رئیس اداره بهزیستی مسائل و مشکلات مرکز اقامتی میان مدت نوید رستاخیز را مطرح کرد، ضمن بررسی مسائل توسط اعضای حاضر، فرماندار و دادستان خواستار همکاری و‌حمایت دستگاههای عضو شورا جهت رفع موانع موجود و احداث مکان جدید مرکز فوق گردیدند./انتها امینی