محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/دیدار رحیمی فرماندار قیروکارزین با مهندس پاک روح معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی فارس

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

رحیمی فرماندار شهرستان قیروکارزین به اتفاق مرادی رئیس اداره بهزیستی،کاوسی شهردار امام شهر با پاک روح معاون پشتیبانی و‌منابع انسانی اداره کل بهزیستی فارس دیدار داشتند.در این دیدار مشکلات شهرستان از جمله نیروی انسانی،خودرو،تجهیزات مورد بحث و‌تبادل نظر قرار گرفت./انتها امینی