محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/ذبح و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان تحت پوشش بهزیستی قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی بهزیستی قیروکارزین
موسسه خیریه فروغ مهر ماندگار با همکاری گروه جهادی شهید زنگاری اقدام به قربانی ۶ رأس گوسفندبه ارزش ۲۲۷۰۰۰۰۰تومان به مناسبت عید سعید قربان و توزیع در قالب تعداد ۱۲۰بسته یک کیلو گرمی بین خانوارهای نیازمند نمود