محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین |نشست با مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین
این جلسه که با حضور مرادی رییس اداره ،کارشناس پیشگیری و مسئولین مراکز مثبت در مکان دفتر مدیریت برگزار شد.
در این جلسه پیرامون روند اجرای طرح غربالگری بینایی
برنامه ریزی جهت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ./انتها امینی