محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/پخت و توزیع غذا به مناسبت دهه امامت و ولایت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین به مناسبت دهه امامت و ولایت و به پاس بزرگداشت این ایام ،موسسه خیریه فروغ مهر ماندگار با همکاری گروه جهادی شهید زنگاری اقدام به پخت و توزیع غذا,بین نیازمندان به ویژه جامعه هدف تحت پوشش نمود ./انتها امینی