محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیرو کارزین/ جلسه هم اندیشی با هدف بررسی مسائل و‌مشکلات تعاونی مسکن مهر بهزیستی

جلسه هم اندیشی مسکن‌ اداره بهزیستی قیروکارزین برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزبن :

جلسه هم اندیشی با هدف بررسی مسائل و‌مشکلات تعاونی مسکن مهر بهزیستی با حضور مسئول دفتر نماینده ، کارشناس عمرانی فرمانداری ، روسای اداره تعاون ،بهزیستی و‌کارشناس مسکن ،مدیرعامل و‌اعضا هیات مدیره تعاونی در مکان مدیریت اداره برگزار شد . در این جلسه ضمن بررسی مسائل موجود مقرر گردید رمضانی مدیرعامل تعاونی نسبت به پیگیری برگزاری مجمع عمومی به منظور تعیین تکلیف پروژه و توجیه اعضا در خصوص ادامه یا توقف کامل روند احداث اقدام نماید .

انتهای پیام/فاطمه رضایی