محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

لامرد|برگزاری دوره آموزشی ویژه مددکاران مراکز مثبت زندگی در شهرستان لامرد

جلسه آموزشی ویژه مددکاران مراکز مثبت زندگی شهرستان لامرد توسط حوزه امور اجتماعی این اداره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان لامرد: دوره آموزشی  پرسشنامه وضعیت توانمندی خدمت گیرندگان و آموزش دستورالعمل های حوزه امور اجتماعی ویژه مددکاران مراکز مثبت زندگی در جهت ارائه خدمات مناسب و کارآمد به جامعه هدف بهزیستی و به منظور حمایتهای همه جانبه از زنان سرپرست خانوار و اعضا خانواده آنان توسط اداره بهزیستی شهرستان لامرد برگزار شد.