محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

لامرد/برگزاری دوره آموزشی تشکیل گروه های اجتماع محور(CB) ادارات در اداره بهزیستی شهرستان لامرد

دوره آموزشی تشکیل گروه های اجتماع محور(CB) ادارات به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در اداره بهزیستی شهرستان لامرد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان لامرد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر دوره آموزشی تشکیل گروه اجتماع محور(CB) ادارات با حضور کارشناسان ادارات آموزش و پرورش٬ شبکه بهداشت و درمان و کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان لامرد در اداره بهزیستی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی٬ رشد تعالی نشاط و پویایی کارمندان برگزار شد