محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ممسنی/اعزام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان ممسنی به مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ممسنی تعداد ۱۷ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش واحد امور اجتماعی این اداره جهت سفر زیارتی به مشهد مقدس اعزام گردیدند