محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

منطقه ۳ بهزیستی شیراز/ برگزاری میز ارتباطات مردمی همزمان با رویداد مِلی ظرفیت سازی در بهزیستی فارس

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز این امر با هدف هم گرایی گروه‌های مردمی، نهادها و دولت ویژه جامعه هدف بهزیستی با حضور رزمجویی سرپرست منطقه ۳ بهزیستی شیراز، کارشناسان اورژانس اجتماعی صدرا و کارشناسان منطقه ۳ انجام و درخواست‌های مراجعان مورد بررسی قرار گرفت./

انتهای پیام/ مریم زارع