محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

منطقه ۳ شیراز/بازدید سرپرست منطقه ۳ بهزیستی شیراز از مجتمع خدمات بهزیستی گویم

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور پایش پرونده ها و بررسی و ارزیابی تعداد پرونده های ساکن صدرا، رزمجویی سرپرست منطقه ۳ بهزیستی شیراز در معیت دهدشتیان و یزدانی کارشناسان ناحیه از مجتمع خدمات بهزیستی گویم بازدید نمودند./

انتهای پیام/ مریم زارع