مهندس بیرمی شهردار شهر فیروزآباد،خواهان عقد قرارداد در زمینه کار معرق سرامیک با فرزندان خانه کودکان و نوجوانان فاطمه الزهرا س شهرستان فیروزآباد شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،باتوجه به کسب مهارت فنی حرفه ای فرزندان تحت حمایت بهزیستی درزمینه های گوناگون هنری از جمله معرق سرامیک شکسته ،مهندس بیرمی شهردار شهر فیروزآباد در کنار دکتر جمشیدی فرماندار شهرستان فیروزآباد ضمن بازدید ازغرفه کارهای هنری فرزندان خانه کودکان و نوجوانان فاطمه الزهرا س فیروزآباد در نمایشگاه توانمندیها و صنایع دستی گروههای هدف بهزیستی از رئیس و کارشناس شبه خانواده بهزیستی درخواست نمود جهت عقد قرارداد به منظور اجرای طرحی از این هنر زیبا توسط فرزندان مرکزیادشده در سطح شهر فیروزآباد،جلسه‌هماهنگی و برنامه‌ریزی متعاقبابرگزار گردد./انتهامرتضوی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.