محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست خبری دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد، مدیرکل بهزیستی فارس و سلیمان کرمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس

نشست خبری دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد، مدیرکل بهزیستی فارس و سلیمان کرمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس، در خصوص تشریح اقدامات و آخرین وضعیت طرح جامع ساماندهی معتادان متجاهرو کارتن خواب شنبه مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ به میزبانی اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد.