محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست مدیر کل بهزیستی فارس با گروه MPHدانشگاه علوم پزشکی شیراز

هم افزایی گروه علمی و تخصصی علوم پزشکی شیراز با بهزیستی فارس

نشست مدیر کل بهزیستی فارس با گروه MPHدانشگاه علوم پزشکی شیراز در اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس :

این جلسه که با حضور  هوشیار مدیر کل ,سلیم حقیقی مشاور اجرایی مدیر کل بهزیستی فارس و کریمی مسئول پیگیری و اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه های درون و برون سازمانی و برنامه های پژوهشی و تخصصی بهزیستی فارس و اعضای هیئت علمی گروه MPHدانشگاه علوم پزشکی شیراز  و بنا به تاکیدات استاندار فارس در راستای ارایه خدمات با مبنای علمی به جامعه هدف برگزار گردید در خصوص انعقاد تفاهم نامه جهت همکاری های مشترک در زمینه مسائل مرتبط با سلامت جامعه و  تحقیقات مشترک در خصوص سلامت عمومی و اجتماعی گفت و گو شد,تا پیش نویس تفاهم نامه  توسط طرفین تهیه گرددو برای اولین بار این گروه علمی و تخصصی در زمینه آسیب ها و مسائل اجتماعی با دستگاه خدمت رسان هم پیمان گردد./